Saturday, June 15
Shadow

CEAC

Misiunea Comisiei de evaluare şi asigurarea calitătii

a) efectueaza evaluarea şi monitorizarea internă a calităţii educaţiei oferite de instituţia de învăţământ preuniversitar Scoala Postliceala EDUNET;

b) cuantifica capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare;

c) asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei în Scoala Postliceala EDUNET ;

d) contribuie la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;

e) răspunde cerinţelor ARACIP propuse de Ministerului Educaţiei Nationale, politici şi strategii de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar.

Documente CEAC:

Plan operational CEAC 2017-2018

Regulament CEAC 2017-2018

Strategia de asigurare a calitatii 2017 – 2018

Organigrama CEAC

Lista proceduri CEAC

Lista proceduri secretariat, administratie si contabilitate

Puteti vizualiza rapoartele comisiei CEAC:

RAEI_2016_2017

RAEI_2015_2016