Scoala Postliceala Edunet organizeaza concurs pentru  ocuparea catedrelor vacante in vederea titularizarii la nivelul scolii:

 • 3 posturi maistrii instructori – asistenti medicali generalisti
 • 1 post farmacist

Dosarele se depun la sediul scolii, str. Pictor Oscar Obedeanu nr. 38, Craiova, in perioada  06-11.11.2017, intre orele 11.00 – 18.00.

Dosarul trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 1. cererea tip de inscriere (Download Cerere);
 2. copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricola (Diploma de Licenta Facultatea de Moase si Asistenta Medicala/Certificat de Competente Profesionale Scoala Postliceala Sanitara, Diploma de Licenta Facultatea de Farmacie);
 3. copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice (gradul didactic definitiv);
 4. copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care şi-au schimbat numele);
 5. copie cartea de identitate;
 6. adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (minim 3 ani);
 7. recomandare de la ultimul loc de munca in domeniul sanitar;
 8. avizul medical din care sa rezulte apt(a) pentru a preda in invatamant;
 9. cazier judiciar
 10. declaratie pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu a fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala (Download Declaratie_proprie_raspundere).

Concursul consta in:

 • Inspecția specială la clasă / proba practică (doar pentru maiștri instructori) – 22.11.2017;
 • proba scrisă24.11.2017.

Bibliografie :

– Programa pentru asistenta medicala generala – maistri instructori (Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620 / 11. 11. 2010). Download Asistenta_medicala_generala_programa_titularizare_2010_M

– Programa pentru farmacie – profesori (Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010). Download Farmacie_programa_titularizare_2010_P

Relatii suplimentare la telefon: 0771410619 – Director, prof. Pasare Cornelia