Saturday, June 15
Shadow

ERASMUS+ selectie 2019

Inscriere – proiect European Erasmus+

Asociația EDUNET anunță câștigarea proiectului European Erasmus+ “2018-1-RO01-KA116-048030 „Internaționalizarea formării asistenților medicali generaliști”.

Prin acest proiect 45 de elevi de la  Școala Postliceală ,,EDUNET” Craiova și 15 elevi de la Școala Postliceală Sanitară ,,EDUNET” Băilești, calificarea AMG, vor participa la un stagiu clinic de 4 săptămâni.

Elevii de la Școala Postliceală ,,EDUNET” Craiova vor face stagiul clinic la OSPEDALE A. CARDARELLI, Campobasso, Italia, în perioadele :

 • 10 iunie 2019 – 05 iulie 2019 – 25 de participanți ( primul flux),
 • 08 iulie – 02 august 2019 – 20 de participanți (al doilea flux).

Elevii de la Școala Postliceală Sanitară ,,EDUNET”, Băilești vor face stagiul clinic la T. Theodosiou Private Medical Services Limited și Royal Artemis Medical Centre, în Paphos, Cipru, în perioada 17 iunie 2019 – 12 iulie 2019

Transportul şi cheltuielile de subzistenţă vor fi suportate din bugetul proiectului finanțat de Comisia Europeană prin A.N.P.C.D.E.F.P România.

Cererile de înscriere se iau de la secretariatul scolii și se vor depune începând cu data de 05 noiembrie 2018 până la data de 16 noiembrie 2018 şi vor fi însoţite de un portofoliu care va cuprinde:

 1. scrisoare de intenție,
 2. copie după actul de identitate,
 3. certificat de naștere,
 4. copie certificat de căsătorie (dacă este cazul),
 5. adeverinţă de elev (de la școală),
 6. 2 recomandări (de la dirigintele clasei și de la alt cadru didactic din școală),
 7. CV în format Europass,
 8. paşaport lingvistic Europass,
 9. aviz vaccinuri,
 10. adeverinţă medicală – în perioadele 01.06.2019– 05.06. 2019 pentru I flux și 01.07.2019 – 05.07.2019 pentru al II-lea flux.

Notă:

Modelele de Paşaport Lingvistic Europass şi CV în format Europass, pot fi descărcate de pe site-ul http://www.europass-ro.ro/.

Selectie – proiect European Erasmus+

Scoala Postliceala EDUNET, Craiova, organizează concurs de selecţie pentru 45 de elevi, calificarea Asistent Medical Generalist, anul I, II și III, în cadrul proiectului european Erasmus+ “2018-1-RO01-KA116-048030 „Internaționalizarea formării asistenților medicali generaliști”.

Probele de concurs vor fi sustinute in perioada 10 – 12 decembrie 2018 si vor consta în:

 • testarea cunoştinţelor profesionale: proba scrisă – 10.12.2018, ora 17.00 și probă practică – 11.12.2018, ora 17.00;
 • testarea competenţelor de comunicare in limba engleză (12.12.2018, ora 17.00);
 • interviu – 12.12.2018, ora 12.00.

Notele acordate la cele 4 probe vor fi de la 1 la 10. Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 4 probe. Rezultatele vor fi afisate in data de 14 decembrie 2018.

Criterii de selectie  vor urmari:

 1. competenţa profesională rezultata din testul de specialitate (tehnici de nursing);
 2. cunoştinte de limba engleza (limba de comunicare in proiect), nivel minim A1, reiesite din testul de limba engleza;
 3. calităţile morale şi de comportament care vor urmari:
 • abilități/calități/experiența personala/profesionala reiesite din CV si situatia la invatatura;
 • motivația participării la proiect (rezultată din scrisoarea de intentie);
 • adaptabilitate, socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranță, seriozitate, credibilitate, rezistență la stres;
 • 2 recomandări de la cadrele didactice.

Dupa concursul de selectie si afisarea rezultatelor se va incepe pregatirea pedagogica si pregatirea culturala. Pregatirea lingvistica pentru limba italiana va fi pe platforma OLS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.