Sunday, June 16
Shadow

Proiectul european Erasmus+ 2020

Asociația EDUNET anunță câștigarea proiectului european Erasmus+ 2020-1-RO01-KA116-078302    „Formarea profesională la standarde europene a asistenţilor medicali prin stagii clinice în Europa”.

Prin acest proiect 45 de elevi de la Școala Postliceală ,,EDUNET” Craiova și 15 elevi de la Școala Postliceală Sanitară ,,EDUNET” Băilești, calificarea AMG, vor participa la un stagiu clinic de 4 săptămâni in Italia şi Cipru, in anul 2021.

Cei 45 elevi de la Școala Postliceală ,,EDUNET” Craiova vor desfasura un stagiu clinic timp de 4 săptămâni, la OSPEDALE A. CARDARELLI, Campobasso, Italia, în perioada iunie-septembrie 2021, in functie de evolutia pandemiei COVID19.

Cei 15 elevi de la Școala Postliceală Sanitară ,,EDUNET”, Băilești vor face stagiul clinic la T. Theodosiou Private Medical Services Limited și Royal Artemis Medical Centre, în PaphosCipru, în perioada iunie – septembrie 2021, in functie de evolutia pandemiei COVID19.

Transportul şi cheltuielile de subzistenţă vor fi suportate din bugetul proiectului finanțat de 

Comisia Europeană prin A.N.P.C.D.E.F. România. 

Cererile de înscriere se vor transmite de către şcoală pe grupurile claselor iar elevii le vor trimite, impreuna cu documentele mai jos mentionate, la: secretariat.edunet@gmail.com  sau direct la secretariatul scolii, în perioada 02.11.2020 – 01.03.2021.

Portofoliul de inscriere va contine urmatoarele documente:

 • scrisoare de intenție, 
 • copie după actul de identitate, 
 • copie după certificatul de naştere, 
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), 
 • adeverinţă de elev (de la școală), 
 • 2 recomandări (de la dirigintele clasei și de la alt cadru didactic din școală), 
 • CV în format Europass, 
 • paşaport lingvistic Europass, 
 • aviz vaccinuri.  

Notă:

 • Modelele de Paşaport lingvistic Europass şi CV în format Europass,

pot fi descărcate de pe site-ul http://www.europass-ro.ro/.

 • Informații privind concursul de selecţie al elevilor care vor participa la

acest proiect vor fi afişate ulterior.

Leave a Reply

Your email address will not be published.