Sunday, June 16
Shadow

Leonardo da Vinci 2013

Proiectul european Leonardo da Vinci mobilitati  LLP-LdV/IVT/2013/RO/080

„Formare de calitate a asistentilor medicali prin stagii de pregatire practica in Europa”

Asociaţia EDUNET, Craiova,   Organizatia de trimitere
Scoala Postliceală  EDUNET, beneficiar
Submeet Association, Italia, Organizația intermediara
OSPEDALE A. CARDARELLI, Campobasso, Italia Organizatia de primire

Scopul proiectului „Formare de calitate a asistentilor medicali  prin stagii de pregatire practica  in Europa”  l-a constituit dezvoltarea cunoștinţelor,   abilităţilor , competenţelor profesionale, a competenţelor lingvistice și culturale ale celor 25 elevi din anul I si II  de la Școala Postliceală ”EDUNET” Craiova.  Elevii de la calificarea Asistent medical generalist, nivelul de calificare 3 avansat au participat la un stagiu de pregatire practica  european in Italia  în perioada 3 iunie-7 iulie 2014.

Stagiul de practică  s-a realizat la OSPEDALE A. CARDARELLI, Campobasso, Italia

Voluntariat in Italia

Pe data de 25.09.2014 se vor selecta inca 5 elevi care vor efectua activitati de voluntariat in perioada 1.10 – 30.10.2014.