Saturday, June 15
Shadow

ERASMUS+ 2020

Asociatia Edunet   a castigat proiectul  2020-1-RO01-KA116-078302 „ Formarea profesională la standarde europene a asistenților medicali prin stagii  clinice în Europa” 

In cadrul proiectului  ,  60 de elevi din  anii I, II si III calificarea Asistent medical generalist   de la Scoala Postliceala EDUNET Craiova si   de la Scoala Postliceala Sanitara ”EDUNET” Bailesti vor participa in anul scolar 2020-2021  la un plasament  de formare european de 4 saptamani in   in unitati sanitare din Italia si Cipru.

Participantii  vor beneficia de o formare europeana  de calitate   si vor avea   competenţe profesionale si abilitati  practice  în domeniul nursingului  dezvoltate la standarde europene, abilitati de utilizare a tehnologiei medicale moderne, avand astfel sanse sporite de angajare pe piata muncii.

La sfarsitul plasamentului de formare cei 60 de participanti isi vor imbogati cunostintelor medicale, isi vor forma  abilitatile  practice de utilizare a noilor tehnologii medicale moderne si isi vor dezvolta  competente profesionale, prevazute in  Curriculum si in SPP pentru calificarea Asistent medical generalist. 

Ei se vor familiariza cu standardele de ingrijire in sistemele  de sanatate Europene si cu lucrul  in echipe medicale multiculturale, isi  vor dezvolta competentele lingvistice,  de comunicare culturala cu pacientii provenind din diferite  culturi si vor fi mai bine pregatiti de se  integra  pe piata Europeana a muncii si   de a lucra si trai in diferite  contexte culturale.

Mobilitatile in cadrul proiectului se vor realiza in Cipru sau Italia in semestrul II al anului scolar 2021-2022 in in perioadele:

 • 21 martie -15 aprilie 2022
  • 2 mai-28 mai 2022
  • 30 mai-24 iunie 2022
  • 27 mai =22 iulie 2022

Concurs de selecţie

In perioada 15-17 Noiembrie   2021, Asociatia EDUNET, organizează concurs de selecţie pentru   selectia a 60 de participanti la  plasament european  de formare profesionala  in cadrul  proiectului   european Erasmus+ 2020-1-RO01-KA116-078302„ Professional  training of  nurses at the European standards through clinical internships in Europe ”,     in Cipru  si in Italia  in peroada  martie   iulie  2022.

Se pot inscrie la concurs elevii de la  calificarea Asistent Medical Generalist, anul I, II și III de la Scoala Postliceala Edunet Craiova si Scoala Sanitara Postliceala Edunet Bailesti.

Cererile de înscriere se vor depune   la secretariatul scolii   până la data de 5 Noiembrie  2021  şi vor fi însoţite de urmatoarele documente: 

 • cererea de inscriere tip – disponibila la secretariatul scolii
 • Scrisoare de intenție
 • Copie după actul de identitate
 • Copie certificat de naștere
 •  Copie certificat de  casatorie (dacă este cazul)
 • Adeverinţă de elev 
 • Recomandare de la diriginte si 1 profesor
 • CV în format Europass
 • Adeverinţă medicală

 Probele de concurs se vor sustine in perioada  15-17 noiembrie  2021  si vor consta în: 

 1. Test  de cunoştinţe  profesionale (tehnici de nursing, programa parcursa) –    proba scrisă 
 2. Probă practică  de abilitati profesionale (tehnici de nursing, programa parcursa);  
 3. Test de competenţe  de comunicare in limba engleză
 4. Interviu