Saturday, June 15
Shadow

ERASMUS+ 2019

Asociația EDUNET anunță câștigarea proiectului European Erasmus+ 2019-1-RO01-KA116-061648 “Cresterea capacitatii de mobilitate profesionala a asistentilor medicali prin stagii clinice în strainatate”.

Proiectul   se inscrie Planul de mobilitati asumate in Carta de mobilitate VET 2017-1-RO-01-KA109-037831 si este in acord cu obiectivele Strategiei de internationalizare cat si cu obiectivele asumate de celor doua scoli, Scoala Postliceala EDUNET din Craiova si Scoala Postliceala Sanitara EDUNET din Bailesti, de a pregati asistenti medicali cu competente la standarde internationale, capabili de a se integra usor pe piata muncii si competitivi pe plan national si european.

In cadrul acestui proiect , 40 de elevi de la Școala Postliceală ,,EDUNET” Craiova și 12 elevi de la Școala Postliceală Sanitară ,,EDUNET” Băilești, calificarea AMG, vor participa la un stagiu clinic de 4 săptămâni in Italia si Cipru, in anul 2020.

La sfarsitul plasamentului de formare, participantii isi vor imbogati cunostintelor medicale si isi vor forma abilitatile practice de utilizare a noilor tehnologii medicale moderne si isi vor dezvolta competente profesionale, prevazute in SPP , calificarea Asistent medical generalist si in Curriculum aprobat prin OMECT 2713/29.11.2007 si OMEN 3499/2018.

Elevii din anul I isi vor dezvolta competente specifice de la modulul “Tehnici de nursing si investigatii si administrarea medicamentelor” si isi vor forma abilitati practice de pregatire a pacientului, aplicare a tehnicilor de nursing şi investigatii, de pregatire a medicamentelor, a bolnavului si administrare a medicamentelor si de monitorizare a evolutiei bolnavului.

Elevii din anul II isi vor dezvolta competente specifice de la modulele “Chirurgie chirurgie toracica si cardiovasculara si nursing specific” si “Medicina interna si nursing specific” si vor avea cunostinte noi privind sistemele digestiv si renal si isi vor forma abilitati de elaborare a planului de ingrijiri , de aplicare a tehnicilor de interventii proprii si delegate, de monitorizare a evolutiei pacientului si evaluare a rezultatelor ingrijirilor aplicate.

Elevii din anul III isi vor dezvolta competente specifice de la modulele “Anestezie-terapie intensiva si nursing specific” si “Obstetrica si nursing in obstétrica” . Ei isi vor imunatati abilitatile de analiza a semnelor si simptomelor specifice, de aplicare a masurilor de urgenta, interventiilor proprii si delegate, de monitorizare a evolutiei pacientului si evaluare a rezultatelor ingrijirilor aplicate.

11 noiembrie 2019- Concurs de selectie a participantilor

Asociatia EDUNET Craiova, organizează concurs de selecţie  a 52 de  participantii la  plasament european  de formare profesionala  in cadrul  proiectului   european Erasmus+ 2019-1-RO01-KA116-061648 „Cresterea  capacitatii de mobilitate profesională a asistentilor medicali prin stagii clinice în străinătate” in perioada 10 – 13 februarie 2020.

Se pot inscrie la concurs elevii de la  calificarea Asistent Medical Generalist, anul I, II și III de la Scoala Postliceala Edunet Craiova si Scoala Postliceala Edunet Bailesti.

Cererile de înscriere se vor depune   la secretariatul scolii   până la data de 7 februarie 2020 şi vor fi însoţite de un portofoliu care va cuprinde: 

 • cererea de inscriere
 • scrisoare de intenție
 • copie după actul de identitate 
 • copie după certificatul de naştere (dacă este cazul) 
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 
 • adeverinţă de elev (de la școală), 
 • 2 recomandări (de la dirigintele clasei și de la alt cadru didactic din școală), 
 • CV în format Europass, 
 • paşaport lingvistic Europass, 
 • aviz vaccinuri,    
 • adeverinţă medicală –  care se va aduce inainte de plecarea in mobilitate . 

 Probele de concurs  vor consta în: 

 1. Test  cunoştinţelor profesionale (tehnici de nursing);  : proba scrisă 
 2. Probă practică  de abilitati profesionale (tehnici de nursing);  
 3. Test de competenţe  de comunicare in limba engleză
 4. Interviu 

Graficul desfasurarii concursului va fi afisat cu 3 zile inainte de concurs.

 Criterii de selectie  vor urmari: 

 • cunostinte si abilitati   profesionale (tehnici de nursing) rezultate din testul de specialitate si proba practica
 • cunoştinte de limba engleza (limba de comunicare in proiect), nivel minim A1;  
 • calităţile morale şi de comportament care vor urmari:  motivația participării la proiect  adaptabilitate, socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranță, seriozitate, credibilitate, rezistență la stres  reiesite din interviu si   recomandările de la cadrele didactice,  scrisoarea de intentie CV si situatia la invatatura.
 • Participantii vor fi selectati in ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 4 probe de concurs.

Desfasurarea concursului, 10 – 12 februarie 2020

 Sustinerea probelor  de concurs : 

 • testarea cunoştinţelor profesionale: proba scrisă – 10.02.2020, ora 17.00  și probă practică – 11.02.2020, ora 17.00; 
 • testarea competenţelor de comunicare in limba engleză (12.02.2020, ora 17.00); 
 • interviu – 12.02.2020, ora 12.00. 

Notele acordate la cele 4 probe vor fi de la 1 la 10.

 Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 4 probe. Rezultatele vor fi afisate in data de 16 februarie 2020. 

 18 Februarie 2020 -rezultatele concursului

Au fost selectati:    

– 40 elevi din anii I, II si III, de la Scoala Postliceala EDUNET Craiova, calificarea

Asistent medical generalist, care vor realiza timp de 4 saptamani un stagiu clinic la Spitalul Antonio Cardarelli din Campobasso, Italia in perioada 15 iunie- 10 iulie 2020  sau 13 iulie-7 august 2020  si 2 rezerve;

Participantii selectati vor putea opta pentru perioada de mobilitate in functie de anul de studiu si medie.

– 12 elevi din anii I, II si III de la Scoala Postliceala Sanitara ”EDUNET” Bailesti, vor realiza un

stagiu de formare, timp de 4 saptamani, la Hippocrate Clinic si Royal Artemis Hospital din Paphos, Cipru in perioada 15 iunie -10iulie 2020.

Lista participantilor selectati se poate consulta la avizierul celor doua scoli.  

28 Martie 2020 – Anunt important

Din cauza situatiei create de pandemia Covid 19 ,   mobilitatile   urmeaza a se realiza la o data ce va fi stabilita impreuna cu partenerii, in funcie de evolutia situatiei din Romania si din tarile de primire.

24 mai 2021- Selectie de noi participanti

In perioada 25 mai-16  iunie  2021, Asociatia EDUNET, organizează concurs de selecţie a 20 paricipanti si 12 rezerve , elevi din anii I, II si III, calificarea Asistent medical generalist, de la Scoala Postliceala EDUNET Craiova si  de la Scoala Postliceala Sanitara ”EDUNET” Bailesti ”pentru a participa  la  plasament european  de formare profesionala  in cadrul  proiectului   european Erasmus+ 2019-1-RO01-KA116-061648.

Se pot inscrie la concurs elevii de la  calificarea Asistent Medical Generalist, anul I, II și III de la Scoala Postliceala Edunet Craiova si Scoala Sanitara Postliceala Edunet Bailesti.

Cererile de înscriere se vor depune   la secretariatul scolii   până la data de 11 iunie 2021 .

Conditiile de concurs sunt descrise mai sus.

Participantii selectati  vor realiza timp de 4 saptamani un stagiu clinic la unitati medicale din  Italia si Cipru in anul scolar curent, in perioada  iulie august  2021 si in primul semestru al anului scolar 2021-2022.

22 iunie 2021 – realizarea mobilitatilor

Mobilitatile se vor desfasura in urmatoarele perioade:

Flux 1: 2 august-27 august 2021

Flux  2: 20 septembrie-15 octombrie 2021

Flux 3: 18 octombrie  – 12 noiembrie 2021

Participantii selectati vor  opta  la intalnirea care va avea loc in data de 28 iunie 2021.

 17 august 2021- Selectie  de noi participanti

In perioada 27-28  septembrie  2021, Asociatia EDUNET, organizează concurs de selecţie pentru   participanti la  plasament european  de formare profesionala  in cadrul  proiectului   european Erasmus+ 2019-1-RO01-KA116-061648 „Cresterea  capacitatii de mobilitate profesională a asistentilor medicali prin stagii clinice în străinătate”, completarea listelor de participanti la mobilitate in Cipr.

Se pot inscrie la concurs elevii de la  calificarea Asistent Medical Generalist, anul I, II și III de la Scoala Postliceala Edunet Craiova si Scoala Sanitara Postliceala Edunet Bailesti.

Cererile de înscriere se vor depune   la secretariatul scolii   până la data de 24 septembrie 2021.

Se vor selecta 19 participanti si  rezerve , elevi din anii I, II si III, calificarea Asistent medical generalist, de la Scoala Postliceala EDUNET Craiova si  de la Scoala Postliceala Sanitara ”EDUNET” Bailesti.

Participantii selectati  vor realiza timp de 4 saptamani un stagiu clinic la unitati medicale din    Cipru in anul scolar curent, in perioada in peroada 18octombrie -12 noiembrie 2021 (participantii selectati din anul II si III) si 15 noiembrie-10 decembrie 2021 (participantii selectati din anul I).

 30 august 2021

In perioada  2 -27 august 2021 , 15 elevi de la Scoala Postliceala Edunet Craiova si Scoala Sanitara Postliceala Edunet Bailesti si absolventi au realizat  in stagiu de 4 saptamani la Spitalul Royal Artemis din Paphos, Cipru   in urma caruia si-au dezvoltat  competenţele profesionale si abilitatile practice în domeniul nursingului la standarde europene,  abilitatile de utilizare a tehnologiei medicale moderne si capacítatea de lucru intr-o echipa medicala multiculturala.

Alti 10 elevi de la Scoala Postliceala Sanitara Edunet din Craiova si din Bailesti vor realiza un stagiu de 4 saptamani la spitalul Royal Artemis din Pahos in cadrul unui proiect Erasmus + finantat de Uniunea Europeana.

In anul scolar 2021-2022, avem de realizat alte 110 mobilitati.