Saturday, June 15
Shadow

Erasmus+ 2019

Asociația EDUNET anunță câștigarea proiectului European Erasmus+ 2019-1-RO01-KA116-061648 “Cresterea capacitatii de mobilitate profesionala a asistentilor medicali prin stagii clinice în strainatate”.
Prin acest proiect 40 de elevi de la Școala Postliceală ,,EDUNET” Craiova și 12 elevi de la Școala Postliceală Sanitară ,,EDUNET” Băilești, calificarea AMG, vor participa la un stagiu clinic de 4 săptămâni in Italia si Cipru, in anul 2020.

https://www.erasmusplus.ro/library/VET/2019/Rezultate_KA102_116_2019.pdf

Cei 40 elevi de la Școala Postliceală ,,EDUNET” Craiova vor desfasura un stagiu clinic timp de 4 săptămâni, la OSPEDALE A. CARDARELLI, Campobasso, Italiaîn perioadele: 

 • 22.06.2020 – 17.07.2020– 20 de participanți (primul flux), 
 • 20.07.2020 – 15.08.2020 – 20 de participanți (al doilea flux). 

Cei 12 elevi de la Școala Postliceală Sanitară ,,EDUNET”, Băilești vor face stagiul clinic la T. Theodosiou Private Medical Services Limited și Royal Artemis Medical Centre, în PaphosCipru, în perioada 22.06.2020 – 17.07.2020.

 Transportul şi cheltuielile de subzistenţă vor fi suportate din bugetul proiectului finanțat de Comisia Europeană prin A.N.P.C.D.E.F. România. 

 Cererile de înscriere se iau de la secretariatul scolii și se vor depune începând cu data de 12 noiembrie 2019 până la data de 7 februarie 2020 şi vor fi însoţite de un portofoliu care va cuprinde: 

 • scrisoare de intenție, 
 • copie după actul de identitate, 
 • copie după certificatul de naştere, 
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), 
 • adeverinţă de elev (de la școală), 
 • recomandări (de la dirigintele clasei și de la alt cadru didactic din școală), 
 • CV în format Europass, 
 • paşaport lingvistic Europass, 
 • aviz vaccinuri,    
 • adeverinţă medicală – în perioadele 01.06.2020– 05.06.2020 pentru I flux și 01.07.2020 – 05.07.2020 pentru al II-lea flux. 

Concursul de selecţie pentru cei 40 de elevi, se va desfasura in perioada 10 – 12 februarie 2020

 Probele de concurs  vor consta în: 

 • testarea cunoştinţelor profesionale: proba scrisă – 10.02.2020ora 17.00  și probă practică – 11.02.2020ora 17.00; 
 • testarea competenţelor de comunicare in limba engleză (12.02.2020ora 17.00); 
 • interviu – 12.02.2020ora 12.00. 

Notele acordate la cele 4 probe vor fi de la 1 la 10.

 Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 4 probe. Rezultatele vor fi afisate in data de 16 februarie 2020. 

 Criterii de selectie  vor urmari: 

 1. competenţa profesională rezultata din testul de specialitate (tehnici de nursing);  
 1. cunoştinte de limba engleza (limba de comunicare in proiect), nivel minim A1, reiesite din testul de limba engleza 
 1. calităţile morale şi de comportament care vor urmari 
 • abilități/calități/experiența personala/profesionala reiesite din  CV si situatia la invatatura; 
 • motivația participării la proiect (rezultată din scrisoarea de intentie); 
 • adaptabilitatesocializarelucru în echipăcreativitatetoleranță, seriozitatecredibilitaterezistență la stres; 
 • recomandări de la cadrele didactice. 

 Dupa concursul de selectie si afisarea rezultatelor se va incepe pregatirea pedagogica si pregatirea culturala

Pregatirea lingvistica pentru limba italiana va fi pe platforma OLS.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.