https://iene7.eu/ro/

Îmbătrânirea populației este o tendință pe termen lung. Se estimează că rata de dependență a bătrânilor în UE-28 va crește de la 28,8% în 2015 la 51,0% până în 2080 (Eurostat, iunie 2016).
Cererea pentru lucrătorii de îngrijire directă la domiciliu din întreaga Europă este mare și va fi si in viitor.
Migranții realizează această muncă, furnizând servicii esențiale de îngrijire.
Lipsa unei formări adecvate pentru îngrijitorii pentru vârstnici rămâne un decalaj major în dezvoltarea forței de muncă.